Controla la fiscalitat de la mobilitat de treballadors

L'element internacional a l'IRPF

Quan?

Data inici:  Data fi:  Hora inici:  Dia de la setmana: 
Veure calendari complert
A on?

DELEGACIO CAMBRA AL BARCELONES NORD

POL IND. LES GUIXERES S/N EDFICI BCIN 08915 BADALONA

Quant dura?
4Hores
Destinataris
Professionals de RR.HH o a professionals encarregats de gestionar les persones en empreses que treballen a nivell internacional i tenen moviments de personal en diferents països
Preu
  • 140 €
  • IVA Exempt
Promoció Club Cambra
-10%
Soci Bàsic
-10%
Soci Business
Objectius
L'objectiu d'aquest curs és que l'assistent pugui identificar i preveure les conseqüències fiscals que se'n deriven de la mobilitat internacional per a l'empleat i, en particular, en aquelles qüestions relatives a la seva residència fiscal i a la tributació a la que aquell estarà sotmès a l'IRPF.
A la vegada, es farà especial èmfasi en l'aprofitament de les mesures d'optimització fiscal que la normativa tributària posa al nostre abast, així com en la reducció de les contingències fiscals que en determinats casos es poden posar de manifest
Programa
1. Determinació de la residència fiscal de les persones físiques
1.1. Aplicació dels Convenis per evitar la Doble Imposició (CDI)
1.2. Concepte de resident a la normativa interna espanyola
1.3. Tributació dels rendiments del treball segons els CDI

2. Règims d'optimització fiscal a l'IRPF
2.1. Tributació dels expatriats:
2.1.1. Exempció per treballs realitzats a l'estranger: article 7.p) Llei IRPF
2.1.2. La prima d'expatriació
2.1.3. Dietes exceptuades de tributació
2.2. Règim especial per a treballadors desplaçats a territori espanyol (impatriats)

3. La doble imposició internacional: deducció a l'IRPF

4. Règim del exit tax: guanys patrimonials per canvi de residència fiscal
Metodologia
Exposició teòrica del contingut del cus amb il·lustració d'exemples i casos pràctics reals.
Altres convocatòries obertes