Ajuts i convocatòries

La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Convocatòries obertes

Programa: Programa InnoCámaras 
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 20/10/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 03/11/2017 i 30/11/2017
Convocatòria InnoCámaras per la prestació de serveis de suport a la innovació, així com per la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de la demarcació de la Cambra de Comerç de Barcelona 

Programa: Pla de Suport al Comerç Minorista
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona, Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad i Cámara de España
Data de publicació: 20/10/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 03/11/2017 i 20/11/2017
Convocatòria de selecció de pimes i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics d'innovació comercial del Pla de Comerç Minorista 

Programa: Programa de Competitivitat Turística
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 20/10/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 03/11/2017 i 22/12/2017
Convocatòria Programa de Competitivitat Turística de selecció de pimes i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics a pimes turístiques de la demarcació de la Cambra de Comerç de Barcelona 

Programa: Programa Internacional de Promoció
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 16/10/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 24/11/2017 i 10/12/2017
Convocatòria de prestació de serveis de suport a la promoció internacional, així com per la concessió d'ajuts econòmics a pimes de Catalunya, en règim de lliure concurrència, per a promoure la seva participació en la Missió Comercial a Cuba i República Dominicana 2017  

Programes vigents

Consulteu les pàgines sobre els ajuts per a empreses gestionats actualment vigents per obtenir informació sobre convocatòries i altres detalls: 
 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries OBERTES

Internacionalització

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització i TIC 

Convocatòries NO OBERTES 

TIC 

Convocatòries OBERTES

Negoci

Convocatòries OBERTES

Turisme

Convocatòries OBERTES

Comerç