ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Director Gerent

 • Xavier Carbonell

Secretaria General

 • Xavier Coronas
  Secretari General
 • Cristian Casellas
  Comissions i Participades

Gabinet de Presidència i Protocol

 • Mafalda Pigrau
  Cap del Gabinet
 • Mercè Gavaldà
  Protocol

Comitè de Direcció

 • Xavier Carbonell 
  Director Gerent
 • Josep Mª Cervera
  Director de l'Àrea d'Internacionalització Empresarial  
 • Josep Francí
  Director de Delegacions
 • Ramon Rexach 
  Director de l'Àrea de Serveis Corporatius  
 • Xavier Ricart 
  Vicegerent de Serveis Empresarials i  Director de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial
 • Joan Ramon Rovira
  Cap del Gabinet d'Estudis Econòmics i Infraestructures

Directors de Departament

 • Cristian Bardají 
  Estudis d'Infraestructures
 • Albino Campo 
  Serveis TIC
 • Albino Campo
  Serveis Generals
 • Anna Cirera 
  Finances
 • Elisabet Coll-Vinent
  Internacional
 • José Antonio González
  Centre de Serveis Empresarials
 • Ma. Rosa Huguet
  Casa Llotja
 • Esther Ortega 
  Recursos Humans
 • Maria Segarra 
  Competitivitat i Formació
 • print