Visualització de contingut web Visualització de contingut web

Dona, Empresa i Economia
L'Observatori Dona, Empresa i Economia és un servei que parteix de la valoració i la importància que la Cambra té per la dona com a ésser fonamental en el món empresarial, professional i en l'economia en general. Aglutina totes les actuacions que realitzem en matèria d'informació, assessorament i promoció econòmica per a les emprenedores, empresàries, directives i professionals.

L'Observatori Dona, Empresa i Economia, dóna informació clara, fiable i contrastada sobre la situació real de la dona en el món de l'empresa i de les organitzacions en general.

Visió: posar en valor a la dona com a motor de l'economia del nostre país i per tant, del seu creixement econòmic i social.

Missió: promoure la participació de les dones i el seu avanç, en tots els àmbits empresarials i econòmics per al progrés del país.

Objectius:

  • Amb uns indicadors fiables i una metodologia d'estudi innovadora, fem un seguiment clar en el temps sobre la situació de la dona com a professional i empresària, mitjançant estudis continuats i contrastats.
  • Informem a la societat i promovem accions que fomentin un debat públic i aportin iniciatives i solucions, per tal de que s'adoptin les mesures oportunes que facilitin la incorporació i la promoció de la dona al mercat laboral, en igualtat de condicions que els homes.

Activitats:

Més informació:
www.donaempresaeconomia.org
donaempresaeconomia@cambrabcn.org
Tel.: 902 448 448

  • print