Projectes Europeus
Participar en partenariat amb altres socis europeus, en programes que fomentin la competitivitat de sectors econòmics, àmbits estratègics d'actuació (innovació, creixement,formació); així com cercar finançament de projectes per a les PIMES.

  • print