PERSONAL I RECURSOS HUMANS
Per a poder executar l'estratègia de l'organització és fonamental l'administració dels recursos humans; per això s'han de considerar conceptes tals com comunicació organitzacional , lideratge, contractació o retribucions variables.

Seleccioneu el lloc de realització per accedir al programa:

  • Nòmines, seguretat social i contractació laboral. Avançat: Barcelona
  • Regulació laboral en la subcontractació d'obres i serveis: Barcelona, Osona
  • print