PERSONAL I RECURSOS HUMANS
Per a poder executar l'estratègia de l'organització és fonamental l'administració dels recursos humans; per això s'han de considerar conceptes tals com comunicació organitzacional , lideratge, contractació o retribucions variables.

Seleccioneu el lloc de realització per accedir al programa:

  • Nòmines, seguretat social i contractació laboral. Avançat: Barcelona, Maresme
  • Plantilles polivalents i flexibles: com compartir amb èxit el coneixement dins de l'empresa: Maresme
  • Subcontractació d'obres i serveis: Garraf
  • Últimes actualitzacions des de la reforma laboral (2012-2015): Osona
  • print