Assessorament internacional
Assessorament específic per a la internacionalització del teu negoci. Documentació de les mercaderies que sotmets a importació/exportació, en la modalitat que comporti més beneficis duaners i fiscals.

Assessorament en negociació de contractes internacionals: T'ajudem a prevenir conflictes mercantils

Aquest assessorament específic, concebut per a empreses i per a agents comercials, ofereix assessorament expert sobre condicions generals de contractació; contractes d'intermediació de compravenda: de distribució, d'agència i de comissionista, i contractes de subministrament i compravenda de mercaderies. El servei inclou:

  • Una reunió inicial per conèixer el cas
  • L'estudi de la normativa nacional i internacional aplicable
  • Recomanacions de la millor modalitat contractual
  • La preparació de documentació necessària
  • La proposta o revisió de continguts contractuals
  • El seguiment del tràmit, fins a la signatura del contracte

Opcionalment, també pot incloure's la traducció dels documents afectats. Demaneu pressupost sense compromís.

Número d'exportador autoritzat: Tramitem el teu expedient de justificació simplificada d'origen

En els casos de països de destí exportador que han signat acords preferencials amb la Unió Europea, l'empresa exportadora pot substituir el certificat de circulació EUR-1 per la declaració d'un codi facilitat per la Direcció General de Duanes: el Número d'Exportador Autoritzat. Aquest és un sistema simplificat de justificació de l'origen preferencial de les mercaderies per enviaments superiors a 6.000 euros. Servei interessant per a empreses que exporten de manera freqüent a territoris signataris d'acords preferencials amb la UE, com per exemple Melilla, Marroc, Algèria, Tunísia, Perú, Mèxic, Colòmbia, Turquia i Suïssa, i l'única possibilitat de justificació de l'origen preferencial a països com Corea del Sud.

Per sol·licitar el Número d'Exportador Autoritzat cal aportar tota una sèrie de documentació relativa a l'empresa, a la mercaderia, a les exportacions realitzades els darrers anys i a les previsions de l'any en curs.

Informes d'origen preferencial: Estudiem l'origen de la teva mercaderia i intentem que gaudeixis d'un règim duaner preferencial

Per conèixer les condicions comercials, sanitàries i fiscals d'entrada d'una mercaderia en un mercat de destinació, se'n determina l'origen. L'origen no preferencial és certificable mitjançant un dels tràmits facilitats per Cambra de Comerç de Barcelona. Però l'origen preferencial té un especial interès, perquè es centra en la concessió d'un tracte aranzelari més favorable als productes objecte de comerç internacional, en els casos en què aquest és objecte d'un acord entre les parts contractants de tipus convencional o autònom. Quan en el procés de producció d'aquesta mercaderia intervenen matèries primeres o productes intermedis de diferents orígens, l'informe d'origen descriu de manera detallada les matèries que han intervingut en la seva fabricació, el percentatge que suposen, i els seus respectius orígens.

Informes Aranzelaris: T'informem sobre els aranzels, i sobre la documentació necessària per importar/exportar

Els drets duaners aplicats a les importacions de mercaderies es denominen aranzels. Obtenir la classificació aranzelària d'un producte no sempre és senzill, ni tampoc és fàcil conèixer els tràmits administratius necessaris per a importar i per a exportar.

  • Fem cerca de partides i t'ajudem a determinar la millor classificació comunitària TARIC per operar als països comunitaris, i també analitzem partides aranzelàries per a països extracomunitaris.
  • Elaborem informes aranzelaris tant d'exportació com d'importació, proporcionant informació sobre l'aranzel, sobre altres impostos a liquidar, sobre registres previs, i sobre altra documentació necessària.

Més informació

María Sancerni
msancerni@cambrabcn.org
902 448 448 (ext. 5355)

  • print