Aquest espai conté informació sobre el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 2017-2018.

Nota informativa sobre les Eleccions 2018 de setembre de 2017  

Descripció d'epígrafs 

Exposició del cens electoral

Són electors i electores totes les persones físiques, majors d’edat, o jurídiques, inscrites al cens electoral de la corporació.

Els electors i les electores estan classificats en grups i categories atenent a l’activitat econòmica que exerceixen en la demarcació territorial de la corporació, i s’ha exposat al públic en format electrònic.

El cens també ha estat disponible per a consulta a les delegacions i punts de servei de la Cambra de Barcelona.

El termini de consulta va transcórrer del dia 17 d’octubre al 15 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

ANUNCI A PREMSA sobre l’exposició pública del cens electoral de la Cambra de Barcelona 

EDICTE sobre l'aprovació i exposició del cens electoral de la Cambra de Barcelona

Reclamacions al cens

Els electors i les electores podran presentar reclamacions sobre la inclusió, omissió o errada de dades en el cens electoral.

Accediu al formulari de Reclamació

Les reclamacions s’admetran al Registre de la Cambra, avinguda Diagonal 452, en horari d’atenció al públic fins el 29 de novembre de 2017.