Àfrica: un continent heterogeni amb un gran potencial

En la darrera dècada les exportacions catalanes al continent africà han experimentat un creixement del 202%, fet que constata l’augment de l’interès de les empreses locals pel  continent i, molt especialment, per l’Àfrica subsahariana.

Gràcies a les seves pròsperes perspectives de creixement i al nombre de consumidors amb poder adquisitiu creixent, els mercats africans presenten grans oportunitats a mig termini per a les empreses catalanes. El continent africà, format per 48 països amb pautes de desenvolupament diferents, presenta una gran heterogeneïtat, però poden destacar-se 4 grans grups de països en funció de les seves perspectives econòmiques:

- Països amb economies diversificades, amb Sud-àfrica al capdamunt: l’economia més avançada del continent. Compta amb una indústria ben consolidada i fou la destinació del 39% de les exportacions catalanes l’any 2012.

- Exportadors de matèries primeres: Angola, Txad, Congo, Guinea Equatorial, Gabon i Nigèria són els països amb el major creixement del PIB per càpita del continent però també els menys diversificats. El seu creixement està estretament vinculat a l’augment del preu del petroli i del gas.

- Economies en transició: Camerun, Ghana, Kenya, Moçambic, Senegal, Tanzània, Uganda i Zàmbia tenen un PIB per càpita menor que les economies dels dos grups anteriors però han iniciat el procés de diversificació dels seus ingressos i estan augmentant les exportacions de productes manufacturats. 

- Economies en pre-transició o encara pobres, com les de la República Democràtica del Congo, Etiòpia, Mali i Sierra Leone. No obstant, algunes estan experimentant creixements molt elevats des de l’any 2000.

Tot i que els retorns poden ser molt elevats, a l’hora d’obrir nous mercats a l’Àfrica cal tenir en compte que els riscos no són menyspreables. Enguany la Cambra organitza missions a Ghana, Nigèria, Kenya i Etiòpia.

Per maximitzar les probabilitats que les estratègies empresarials prosperin és recomanable que les prospeccions comercials i assessoraments es facin amb aliats de confiança.