La importància d’un bon clima laboral a l’empresa

L’accés al mercat de treball per part de les noves generacions ha implicat un canvi de mentalitat en les empreses. Els departaments de Recursos Humans han de tenir en compte i saber valorar les característiques diferencials dels joves en comparació amb les generacions anteriors. Els experts apunten que els primers solen disposar d’una formació acadèmica més àmplia i subratllen que són natius digitals.

També apunten que els joves mostren una actitud diferenciada envers la feina, atorgant especial importància a aquells aspectes relacionats amb el clima laboral. Per tal que les empreses aconsegueixin captar i retenir nou talent és necessari, per tant, garantir un nivell elevat de satisfacció entre els treballadors a través d’una bona política de retribucions, desenvolupament professional, conciliació, valors corporatius, entorn físic i estils de direcció, entre d’altres.

Les enquestes de clima laboral solen ser eines útils per mesurar i valorar col·lectivament els nivells de satisfacció de la plantilla. La seva posada en marxa respon a tres etapes:

1- Acord del contingut i la forma de l’enquesta amb l’equip directiu.
2- Ús d’eines tecnològiques que en facilitin la realització de manera ràpida, eficient, anònima i confidencial.
3- Presentació dels resultats i llistat de mesures per corregir aspectes millorables.

El Postgrau en relacions laborals i gestió de persones de la Cambra de Barcelona ofereix formació i recursos sobre aquesta temàtica però va molt més enllà, oferint formació integral als professionals encarregats de gestionar persones i de dissenyar l'estratègia de recursos humans d’una Pime. Les persones que accedeixen al programa sense titulació universitària obtenen un Certificat d'especialització, acreditat per la Uvic-UCC.