Ajuts per innovar en el sector Turisme

Igual que en altres sectors, la innovació en el turisme ha esdevingut una necessitat reforçada per l’actual conjuntura econòmica. L’aposta per R+D+i en temps de crisi representa tota una oportunitat per obtenir una major diferenciació i, en conseqüència, més ingressos. Així es desprèn de l’Informe Innovació Turística a Espanya 2017 realitzat per ESADE.

Segons les empreses participants en aquest estudi, la innovació resulta important per millorar la tecnologia que les apropa al client, per augmentar el nombre de clients i per afavorir la imatge corporativa.

En aquesta línia, existeixen tres grans focus d’innovació per part de les empreses turístiques espanyoles:

1- La participació del client en el disseny del producte turístic i els serveis. 

2- La relació permanent amb el client abans, durant i després del viatge, a través de les xarxes socials.

3- L’orientació de l’estructura i la gestió empresarial de cara al client i les seves necessitats.

La Cambra de Barcelona impulsa el Programa de Competitivitat Turística amb la col·laboració dels Fons FEDER (Una manera de fer Europa) i de Cámara de España. En una primera fase, les PIMEs del sector turístic que se’n beneficien, col·laboren amb consultors que els elaboren un Informe de Recomanacions sobre estratègia, idiomes, formació, medi ambient i innovació, així com una proposta de projecte d’implantació de solucions TIC o d’innovació. Llavors, les empreses poden accedir a la fase 2 del Programa TICCámaras o del Programa InnoCámaras per optar a ajuts econòmics molt rellevants a la implantació de solucions.