Un Pla de Màrqueting Digital Internacional per a la meva empresa

El màrqueting està canviant, sobretot, per l’evolució dels models tradicionals per les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. Factors clau com la transformació digital i els nous hàbits de consum fan necessària una nova manera d’articular estratègies destinades a potenciar la relació entre clients i marques. Algunes de les noves tendències en aquest camp són les següents:

- Utilització i combinació de tècniques de màrqueting dirigides a l’usurari de forma no intrusiva i aportant valor. És el que es coneix com a inbound màrqueting.  
- Oferta a l’usuari d’una experiència única basada en la seva zona geogràfica, històric de vendes, interessos o forma de navegar, incrementant així la fidelització.
- Aposta per continguts visuals, simplificats i adaptats en funció de l’horari i l’actualitat.
- Convergència entre comunicació i continguts en una nova disciplina que tingui en compte els beneficis relacionats amb la millora del posicionament de la companyia en l’entorn digital.
- Integració dels canals de generació de leads o registres, a fi d’aconseguir una millor traçabilitat i d’optimitzar el procés de generació i conversió.

Les empreses amb interessos a l’exterior disposen de plans de màrqueting  internacional que no només funcionen com a full de ruta del procés d’expansió, sinó que també contribueixen a que les decisions de negoci considerin les metes i els objectius necessaris per obrir-se a altres mercats.

A Cambra de Barcelona publiquem convocatòries sobre el Programa Xpande Digital perquè autònoms i PIMEs es beneficiïn de suport per elaborar un pla de màrqueting digital que determini cap a on es dirigeix l'empresa, què vol aconseguir i com fer-ho, de cara al seu posicionament en algun mercat exterior mitjançant l’ús de les TIC.

Després d’una primera fase d'assessorament sense cost, Xpande Digital integra una segona fase de posada en marxa del pla de màrqueting digital que ofereix ajuts de fins un 80% de les inversions, fins assolir un màxim de 4.000€. Informeu-vos sense compromís.