Com serà el mercat laboral en l’era postCovid-19?

Diversos estudis apunten que el mercat laboral del 2021 es veurà inevitablement influït pels canvis econòmics i socials derivats de la pandèmia del coronavirus. Aquesta ha posat de manifest la necessitat d’adaptar-nos a noves formes de treballar a distància en les quals la comunicació online hi juga un paper fonamental.

Es preveu que enguany segueixi aquesta tendència i es consolidi el teletreball com a alternativa viable al treball presencial, fet que tindrà efectes en el mercat laboral a mig i llarg termini:

- Demanda de perfils digitals: Entre les professions més demandades hi haurà les relacionades amb l’entorn digital, com ciberseguretat, intel·ligència artificial i Big Data.

- Reducció dels viatges de negocis: Gran part de la comunicació entre socis potencials, inversors i companys de feina serà digital, fet que disminuirà la necessitat de desplaçaments.

- Increment de la contractació de freelancers: Es prioritzarà la contractació de treballadors independents, atenent les necessitats específiques de treball de les empreses.

Davant d’aquest nou escenari convé apostar per l’aprenentatge com a eina per seguir creixent professionalment. La nova oferta de formació continuada de la Cambra de Barcelona t’ajudarà a adquirir aptituds i coneixements bàsics per adaptar-te als canvis que es vagin produint en el futur.