Fons Next Generation EU: el mecanisme de recuperació per a Europa

La Unió Europea ha definit la creació del mecanisme Next Generation EU, dotat amb 750.000 milions d’euros, que ha de contribuir a la reactivació i transformació de l’economia europea fent front a la situació provocada per la Covid-19.

Els fons Next Generation EU, que s’articulen entre préstecs i subvencions en parts semblants, són gestionats pels diferents estats membres. Cada estat disposa d’una preassignació de recursos que varia en funció de l’impacte de la pandèmia en l’economia del país i del seu pes, tant poblacional com econòmic. En el cas d’Espanya, s’han preassignat al voltant de 140.000 milions d’euros que s’hauran de gestionar durant el període 2021-2026.

Els plans nacionals de reactivació han d’estar alineats amb les prioritats de la UE de creació d’ocupació, creixement econòmic i millora de la resiliència, han de treballar sobre els reptes específics de cada país subratllats en les recomanacions semestrals que fa la UE, han d’encarar la transició ecològica i contribuir-hi amb un mínim del 37% dels fons i apostar per la transformació digital amb una assignació mínima del 20%.

Des de la Cambra de Barcelona volem conèixer els vostres projectes transformadors i de canvi. Hem habilitat un espai on ens podeu fer arribar els vostres projectes per analitzar-los i traslladar-los als òrgans gestors dels fons europeus. Aquesta és una gran oportunitat perquè les Pimes catalanes facin inversions de creixement que suposin un gran salt cap endavant.