Què és l’ocupabilitat i com podem millorar-la

En qualsevol procés de canvi professional l'ocupabilitat és la clau per adaptar-se a les exigències del mercat de treball, d’organitzacions i d’empreses. Aquest concepte fa referència a la probabilitat d’aconseguir una nova feina dins o fora de l’organització que ens acull.

Gairebé ningú no pot ajudar-nos a fer prediccions sobre la nostra ocupabilitat real. Una de les dificultats d’aquest procés resideix en la soledat amb la qual encarem decisions sobre què estudiar, en quin sector buscar feina, a quina empresa presentar el nostre perfil o quines són les capacitats que hem d’adquirir per assumir amb èxit noves responsabilitats laborals. Tot i així, és inqüestionable que per assolir nous reptes professionals hem d’aportar valor als reclutadors o als nostres superiors. Donar un veritable sentit a la idea de la reinvenció professional vol dir ser capaç de treure partit d'allò que ja sabem fer en un altre sector, empresa o departament.

Prendre camins diferents o alternatius, en definitiva, suposa haver adquirit determinades competències que poden ser aplicades en un altre context. Avui dia, per diferenciar-se d’altres candidats no solen ser suficients els coneixements ni les qualitats tècniques, perquè les organitzacions solen valorar sobretot les habilitats transversals, que són les més difícils de ensenyar. Es ponderen, especialment, les capacitats comercials i de seducció; l'adaptabilitat i l’autoaprenentatge; la capacitat de reciclar-se permanentment; l'habilitat per treballar en entorns multidisciplinaris... Totes elles relacionades amb la disposició per treballar en entorns canviants i en diferents llocs, demostrant flexibilitat funcional, creativitat, innovació, habilitats relacionals i comunicatives, i una faceta internacional rellevant.

És sabut que els canals tradicionals utilitzats per la cerca de feina han canviat en els darrers anys. Així, segons dades del CIS, més d’un 45% dels espanyols hauria trobat feina a través del networking l’any 2016, per sobre del 22% que ho hauria fet per mitjà d’entrevistes, portals de feina o bé anuncis. Per tal d’augmentar l’ocupabilitat és fonamental, per tant, disposar d’una xarxa de contactes prou extensa.

La Cambra de Barcelona, mitjançant el Programa de Garantia Juvenil, acull i acompanya joves en el camí de millora de la seva ocupabilitat, oferint-los orientació i itineraris de formació gratuïta orientats a la inserció professional.