Els perfils professionals més demandats en els propers anys

El mercat laboral es troba en contínua evolució. L’auge de les noves tecnologies i l’accés de les noves generacions al món professional han comportat la transformació i creació de nous llocs de treball destinats a donar resposta a una societat canviant.

S’estima que de cara al 2030 els avenços realitzats en intel·ligència artificial podrien arribar a afectar a la automatització del 34% dels llocs de treball en sectors com el transport, la logística, la indústria, l’alimentació, la distribució i l’educació.

Atenent als estudis recentment publicats per diverses consultories, aquests són alguns dels perfils professionals que més es demandaran els propers anys:

- Carreres relacionades amb les tecnologies, la comunicació i internet
- Estudis relacionats amb la medicina i la salut
- Psicologia i salut mental
- Traductors i intèrprets
- Enginyeria ambiental
- Enginyeria civil
- Perfils empresarials

Davant d’aquest escenari incert convé apostar per l’aprenentatge com a eina per a seguir creixent professionalment i ser capaços d’adaptar-nos als canvis que es vagin produint. Així, guanya importància el concepte de ‘formació permanent’, consistent en desenvolupar noves competències a mesura que s’avança en l’etapa laboral.

Per fer front a un mercat altament dinàmic i competitiu disposant d’una preparació exhaustiva resulta interessant revisar la nova oferta de formació continuada de la Cambra de Barcelona.