El pla de negoci com a eina de gestió estratègica

La finalitat del pla de negoci és valorar la viabilitat d’una oportunitat de negoci a través de la generació d’una proposta de valor empresarial. Després d’una anàlisi de les característiques de l’empresa, una planificació estratègica intenta adaptar-la a l’entorn maximitzant les seves fortaleses, minimitzant-ne les debilitats, aprofitant les oportunitats i preparant-se per les amenaces.

El pla de negoci ha de contemplar un horitzó a llarg termini -preferiblement cinc anys- i estructurar-se de forma clara, coherent i comprensible. Ha d’incloure, en síntesi, una descripció de l’oportunitat de negoci, dels segments de mercat, de les necessitats a cobrir i del producte o servei ofert. També ha d’incorporar un resum executiu on constin els aspectes principals del model de negoci, la proposta de valor i els avantatges competitius en què es basa, els objectius corporatius, les línies estratègiques i els recursos disponibles i necessaris.

Es tracta, per tant, de formalitzar la missió de l’empresa definint quins objectius estratègics pretén assolir considerant el context on aquesta es desenvolupa, la seva evolució històrica i la present situació econòmico-financera.

Per tal de beneficiar-se del servei de suport a dones emprenedores (Programa PAEM), per exemple, és important estructurar un pla de negoci. La Cambra de Barcelona ofereix un model de pla d’empresa orientatiu als emprenedors i emprenedores que assessora.