Més facturació i millor situació financera

Un 70% de les empreses han incrementat la seva facturació respecte a l’any anterior, i un 82% declara haver accedit a finançament bancari per les restriccions creditícies i la millora de les condicions d’endeutament.

Aquestes són les conclusions de la IV edició del Baròmetre Empresarial Financer presentat a mitjans de 2016. Elaborat per l’Asociación Española de Financieros de Empresas (ASSET) i el Grup AddVANTE, aquest informe pren el pols anualment a la situació financera de les empreses de l’Estat. 

Enguany també se subratlla una lleugera millora pel que fa a la rendibilitat empresarial. Així, les empreses que declaren pèrdues s’han reduït del 21 al 13% respecte a l’últim estudi. No obstant, les dades obtingudes en aquest Baròmetre indiquen que la majoria d’empreses tenen encara poca o nul·la presència internacional: el 55% de les enquestades declaren que només entre el 0 i el 10% de les seves vendes tenen com a destinació final el mercat internacional. 

A la Cambra de Barcelona oferim serveis d’informació financera, d’assessorament sobre productes financers i d’accés a finançament, adreçats a emprenedors, autònoms i PIMEs.