El negoci de les tecnologies mèdiques

Pocs aspectes de les nostres vides han canviat tan profundament en l’últim segle en les societats desenvolupades com els relatius a l’atenció sanitària. L’impressionant desenvolupament de les tecnologies mèdiques sens dubte ha mediatitzat la tradicional cultura professional de la medicina i ha conformat un nou model assistencial.

Segons l’OMS, la cibersalut o eHealth consisteix en el suport segur de les TIC en la salut i els àmbits relacionats, integrant els serveis d’atenció de salut, la vigilància i la documentació sanitàries i el coneixement en matèria de salut. Alguns dels seus components fonamentals són el registre mèdic electrònic o història clínica electrònica; la telesalut; la mSalut; l’eLearning i la interoperabilitat.

Tots els descobriments i avenços en matèria de tecnologia mèdica apunten cada vegada més cap a un concepte en comú: la medicina personalitzada. Les claus de la medicina del futur estan estretament relacionades amb l’avenç d’algunes innovacions en tecnologies mèdiques en els propers anys:

- La impressió d’òrgans amb biomaterials és una de les tecnologies emergents més prometedores.
- La possibilitat de modificar genèticament els embrions per evitar el desenvolupament de certes mutacions que donen lloc a malalties fatals o invalidants és quelcom igualment interessant.
- La investigació amb cèl·lules mare, la reparació molecular i fins el reemplaçament d’òrgans són les tècniques que més prometen per al futur dels tractaments antiedat.
- De la mà de la impressió 3D i la nanotecnologia, els implants biònics també podrien revolucionar el món de la medicina.

En definitiva, medicina i tecnologia són dos sectors que creixen sense fre i que estan projectats a expandir-se en tot tipus de formes: des d’aparells quirúrgics i màquines de diagnòstic, fins la venda de subministraments i programes d’anàlisi de dades de pacients. Tenint en compte que les oportunitats de negoci en aquest camp són molt interessants, la Cambra de Comerç de Barcelona ho considera en els seus serveis de Subcontractació industrial.

Anualment organitzem i subvencionem una participació d’empreses en la trobada empresarial anual més important del sector de les tecnologies mèdiques que té lloc a Lió (França): Medi'Nov. Des de la seva primera convocatòria el 2013 aquesta fira s’ha consolidat com un dels B2B del sector més importants d’Europa, i compta amb la participació dels majors contractistes europeus. Els fabricants de dispositius i d’equips mèdics busquen en aquesta cita proveïdors de IoT, impressió 3D, connectivitat, Big Data, enginyeria i electrònica, entre altres.  En l’última edició es van reunir 280 empreses: 180 contractistes i 100 subcontractistes expositors.