Tres tendències que afecten la banca aquest 2016

Conèixer les tendències bancàries d’aquest 2016 ens ajuda a preparar-nos per a afrontar-les convenientment.

Kenny Smith, director de Banking&Securities de Deloitte, afirma que hi ha tres grans tendències que en el transcurs del 2016 afectaran el món de la banca i la forma de fer negocis.

El ciber risc encapçala la llista. L’amenaça latent a la xarxa obliga a dedicar-hi tota l’atenció i els mitjans possibles per a eliminar-lo.

Els assumptes legislatius han emergit amb força durant els darrers anys i tot apunta que seguiran estant a l’ordre del dia, per la qual cosa caldrà que els bancs s’adaptin als possibles canvis que es puguin produir en aquest àmbit.

Per últim, convé esmentar la innovació contínua motivada per l’entrada al mercat de persones innovadores, fet que ha provocat que moltes entitats revaluïn la relació amb els seus clients i busquin noves formes d’interactuar-hi.

Coneixes les sessions informatives sobre negociació amb la banca organitzades per Cambra de Barcelona? Aprofita-les, són gratuïtes.