Assegures les teves exportacions amb la pòlissa adequada?

El transport internacional de mercaderies és una operació no exempta de riscos. Per tal de minimitzar-los es fa recomanable comptar amb una assegurança que doni cobertura a accidents i imprevistos dels enviaments de productes a l’estranger.

Amb aquesta finalitat existeixen tres tipus de pòlisses: la pòlissa per viatge, que dóna cobertura a la totalitat del recorregut en el transport d’una mercaderia dirigida a un únic client a realitzar en un únic viatge.

També existeix la pòlissa oberta, que igualment cobreix el transport d’una determinada mercaderia adreçada a un sol client durant tot el recorregut, però a realitzar en més d’un viatge.

Per últim, la pòlissa flotant dóna cobertura al transport de diverses mercaderies dirigides a clients diferents i a realitzar en diversos viatges durant un temps concret.

T’interessa ampliar informació sobre aquesta matèria? Els serveis d’assessorament sobre internacionalització de la Cambra de Barcelona t’atendran sense compromís.