Una bona arquitectura de continguts web

S’entén per arquitectura web la manera com s’estructuren, relacionen i jerarquitzen els diversos continguts i seccions d’un lloc web. A l’hora de definir-ne el disseny caldrà tenir en compte quina és la funció de cada tipus de pàgina i quina és la informació més rellevant que ens interessa potenciar.

La home o pàgina principal és la més important del web. Té la funció d’identificar-lo i facilitar a l’usuari la navegació a altres subpàgines, així com la cerca del contingut desitjat. Aquí situarem aquella informació que, per la seva importància estratègica, requereixi una visibilitat especial.

Les pàgines secundàries estan per sota la principal i depenen jeràrquicament d’ella. Tenen la funció de facilitar la navegació entre les pàgines situades en nivells superiors, laterals i inferiors directament relacionats.

Les landing pages són pàgines d’aterratge a les quals s’hi accedeix a través d’enllaços externs, com ara bàners o enllaços de text. Les bones landing pages es caracteritzen per tenir un contingut directe i concís que busca satisfer les necessitats i expectatives de l’usuari que ha clicat l’enllaç en qüestió. Cal tenir present que cada fitxer, pàgina i secció d’un web han de ser considerats pàgines d’aterratge potencials. 

Contacta amb la Cambra de Barcelona per valorar, millorar o crear el teu web multilingüe adaptat a dispositius mòbils i fer evolucionar el teu negoci.