Big Data: la importància d’una bona anàlisi de dades

El volum i detall d’informació obtingut per les grans empreses augmenta exponencialment a través de les xarxes socials, el contingut multimèdia i l’internet de les coses. L’adequada gestió i anàlisi d’aquesta quantitat ingent de dades generades -Big Data- esdevé un factor clau per a ser competitius i base pel futur creixement de la productivitat i la innovació.

Per adaptar-se al món del Big Data, no obstant, empreses i organitzacions hauran d’adequar la seva estructura organitzativa i implementar nous fluxos de treball, vetllant per la privacitat, seguretat i responsabilitat en l’ús de les dades.   

L’impacte del Big Data en l’economia es pot resumir en els següents cinc punts: 

1) L’emmagatzemament i la gestió de dades suposa un factor important per la producció, la mà d’obra i el capital de les organitzacions.

2) La gestió de grans bases de dades permet crear valor afegit fent que la informació acumulada sigui més accessible, precisa i transparent.

3) El Big Data resulta fonamental pel desenvolupament de noves estratègies de creixement d’empreses emergents o d’aquelles ja establertes.

4) L’ús de grans volums de dades pot aportar beneficis considerables a consumidors, empreses i organitzacions.

5) Els principals sectors que es poden beneficiar del Big Data són la computació i els productes electrònics, les finances i asseguradores, i les organitzacions governamentals.

Si tens expectatives en aquest terreny, pots adreçar-te al departament TIC de Cambra de Barcelona, els professionals del qual t’informaran sobre subvencions per a la innovació de la teva empresa.