Sis consells per evitar la ciberextorsió

La ciberextorsió ha esdevingut en els darrers anys una amenaça considerable per a les petites i mitjanes empreses.

Cada vegada són més freqüents, per exemple, els atacs informàtics amb l’anomenat ransomware, un codi maliciós que segresta temporalment els sistemes i inutilitza els equips, els quals queden xifrats fins el pagament d’un rescat.

Davant la imprevisibilitat d’aquests atacs resulta aconsellable que les empreses prenguin mesures de protecció. Aquestes en són algunes:

- Utilitzar eines de detecció d’amenaces i comptar amb indicadors de risc.
- Desenvolupar una estratègia de seguretat a diversos nivells que inclogui un sistema d’autentificació sòlid.
- Proporcionar formació contínua als treballadors basada en simulacions.
- Establir directrius i procediments per protegir les dades sensibles en dispositius personals i corporatius.
- Avaluar regularment els equips d’investigació interns amb exercicis de prova.
- Incorporar un expert extern que col·labori amb l’empresa en la gestió de possibles crisis que puguin produir-se.

A la Cambra de Barcelona organitzem Jornades eBusiness per informar gratuïtament a les petites i mitjanes empreses sobre antivirus, tallafocs, sistemes de protecció dels navegadors i altres solucions de seguretat online.