Claus d’una bona prospecció de mercats internacionals

El mercat globalitzat en què vivim fa que cada vegada més empreses decideixin internacionalitzar-se. Una bona anàlisi del mercat internacional resulta clau perquè aquesta decisió resulti exitosa.

La prospecció de mercats consisteix en analitzar la demanda potencial, els segments de mercat i el cicle de vida del nostre producte o servei tenint en compte la distància física i psíquica: la primera al·ludeix a la distància que separa les nostres instal·lacions del consumidor final; la segona fa referència als valors culturals, socials, els sistemes legals, polítics i econòmics del mercat de destí.

Entre els principals aspectes que haurem de tenir presents per desenvolupar la nostra estratègia de prospecció de mercats internacionals hi ha determinar quin producte o servei volem exportar, quin serà el nostre mercat objectiu, quin canal de distribució escollirem per a internacionalitzar la nostra activitat empresarial i quin serà el ritme d’expansió internacional. A més, també caldrà tenir en compte quines són les competències clau de la nostra empresa, així com els recursos de què disposa per a internacionalitzar la seva activitat.

A la Cambra de Barcelona t’oferim serveis d’iniciació a l’exportació i acompanyarem el procés d’internacionalització de petits i mitjans negocis.