Comunicació de crisi: vuit consells per a empreses

S’entén per crisi qualsevol canvi profund que es produeix de forma sobtada en un procés o situació. En el context empresarial, aquest canvi pot arribar a afectar negativament la imatge i el funcionament d’una organització si no es gestiona de forma adequada.

La comunicació de crisi consisteix en un conjunt de tècniques de comunicació destinades a gestionar eventuals situacions de crisi, minimitzant-ne l’impacte i els efectes perjudicials que aquestes puguin ocasionar a l’empresa.

Disposar d’un gabinet de crisi i un pla de crisi contribuirà a actuar amb major rapidesa i resolució davant d’escenaris imprevistos. Aquest protocol d’emergència haurà d’incloure aspectes com l’avaluació de possibles riscos potencials, el procediment a seguir per part dels treballadors i les accions de comunicació externa a realitzar.

Sigui quina sigui la causa de la crisi, cal considerar les següents recomanacions:

1- Reforçar la prevenció i extremar els controls de seguretat.
2- Prendre consciència de l’existència i magnitud del problema quan es produeixi.
3- Actuar amb honestedat i evitar mentir sota qualsevol circumstància.
4- Vigilar la comunicació interna per prevenir filtracions, rumors, etc. 
5- Mostrar empatia amb els afectats, deixant altres qüestions en segon terme.
6- Ser transparents i oferir informació fefaent sense aventurar hipòtesis.
7- Prendre nota de les opinions i les crítiques de clients i usuaris.
8- Aprendre dels errors comesos per tal que no es repeteixen en el futur.

Descobreix noves formes i eines per comunicar amb la Cambra de Barcelona.