Aprofitar el crèdit de formació

Totes les empreses disposen d’un crèdit anual destinat a la formació del seu personal amb càrrec a la seguretat social.

Aquest crèdit formatiu es perd en cas que no s’utilitzi durant l’any natural, de manera que algunes organitzacions no aprofiten l’ocasió de beneficiar-se d’aquesta oportunitat.

Entre les raons principals recollides en estudis sobre aquesta matèria se citen el desconeixement i la complexitat del tema de la tramitació de les bonificacions de formació, i la manca d’un responsable encarregat d’aquesta matèria a les empreses.

L’anàlisi de l’actual oferta disponible a Catalunya permet de concloure que és diversa, útil i flexible. En el cas de la Cambra de Barcelona, ofereix una gran varietat de cursos i programes sobre diferents àrees de coneixement en modalitats diverses que realment s’adapten a les necessitats dels treballadors de les diverses categories i àrees funcionals.

Aquesta varietat de solucions formatives fa possible un molt bon nivell d’adaptació a les vostres condicions i interessos (temàtica, metodologia, horari, tipus de docent, logística i altres aspectes pràctics, possibilitats de bonificació, etcètera).

A més, la Cambra tramita per als seus clients de formació les bonificacions de les quotes de la seguretat social a què tingui dret en funció del seu crèdit formatiu, fent possible que  la inversió de la empresa en una major competència professional de les persones que la integrin es tradueixi, alhora, en l’aprofitament del crèdit formatiu disponible.