Una bona direcció d’empreses familiars

L'empresa familiar ha jugat sempre un paper clau en l'economia catalana gràcies a la seva importància en la creació de llocs de treball, en l'exportació i en la implantació productiva en altres països. Actualment trobem empreses familiars en diversos sectors i activitats mercantils repartides per tot el territori, amb diferents dimensions i implantacions de mercat que cobreixen des de l’àmbit local fins a l’internacional.

Igual que en altres tipus d’empresa, la gestió empresarial resulta decisiva per garantir el bon funcionament de les companyies familiars. Estudis específics realitzats la darrera dècada a Catalunya expliquen que la rendibilitat d’aquestes pot disminuir fins a deu vegades si la gestió l’assumeixen membres de la mateixa família, o bé si hi ha un elevat nombre de parents treballant-hi.

Segons els experts, les empreses familiars dirigides per un professional extern o per germans de manera compartida tendeixen a obtenir més beneficis i a registrar augments de la productivitat superiors al 100% respecte a aquelles que estan en mans dels mateixos familiars.

El Programa de Consellers d'empresa familiar coorganitzat des de ja fa anys per la Cambra de Barcelona contribueix a matisar la hipòtesi segons la qual com més gran és el percentatge de treballadors familiars a l’empresa, més disminueixen les seves probabilitats d’èxit.