Quins avantatges té l’FP dual per a les empreses?

La formació professional dual és una modalitat de l’FP que combina la formació en un centre educatiu amb l’activitat formativa i productiva en una empresa.

L’informe La formació professional dual en el sistema educatiu català elaborat pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) descriu el creixement progressiu d’aquesta modalitat educativa: en cinc anys el nombre d’alumnes ha passat dels 590 als 5.075 alumnes. La consolidació de l’FP dual com el sistema d’inserció laboral eficaç, sobretot pels joves, també es confirma mitjançant enquestes dutes a terme en centres educatius i en empreses.

Entre els molts avantatges que ofereix la FP dual, les empreses solen destacar els següents: 

- La possibilitat d’incloure continguts d’interès per l’activitat de l’empresa en el currículum formatiu.
- La disminució dels processos de selecció de personal extern.
- La creació d’una pedrera de futurs empleats que faciliti el reemplaçament generacional de la plantilla.
- L’increment de la motivació de l’aprenent
vers la seva formació.
- El coneixement dels potencials candidats a ocupar el lloc de treball.
- La identificació dels futurs empleats amb els valors i el tarannà de l’empresa.
- La capacitat de decidir sobre la contractació de l’aprenent un cop finalitza la seva estada formativa.
- La recuperació de la inversió en formació a mig termini.
- La millora de la imatge de l’empresa en promoure la seva responsabilitat social.

La Cambra de Barcelona participa en projectes d’anàlisi i promoció de la FP dual des de fa anys, en ocasions en el marc de projectes europeus, i contribueix a assessorar sobre els beneficis associats a la incorporació d’aprenents a les empreses.