Emprendre amb consciència

És sabut que actualment força persones travessen dificultats laborals. Els seus perfils són diversos: alguns són joves amb dificultats per trobar les primeres feines; altres, potser no tan joves, aterren al nostre entorn procedents d’altres països. També existeixen els qui, després d’un recorregut ampli com a assalariats, han perdut la feina, així com els qui han hagut de tancar el seu negoci. En aquests i en altres casos pot ser interessant valorar l’emprenedoria com a opció

No obstant, les xifres indiquen amb claredat que el fracàs empresarial és una realitat: les iniciatives impulsades per part dels emprenedors no sempre prosperen. En aquest context resulta interessant conèixer les conclusions de l’estudi Anàlisi de les causes de fracàs de les persones emprenedores encarregat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Tot i no ser recent, resulta revelador perquè analitza les característiques i raons d’aquest fracàs, així com els obstacles per al creixement de les empreses. La dificultat per accedir a fonts de finançament constitueix l’obstacle principal destacada per les persones emprenedores actives. Els factors vinculats al mercat i a l’entorn empresarial són la principal causa assenyalada per part dels emprenedors que han hagut de tancar el seu negoci.

Però l’estudi també permet evidenciar algunes mancances competencials significatives de les quals les persones emprenedores no són probablement conscients abans de posar en marxa el seu projecte empresarial, en bona mesura relacionades amb temes legals, econòmic-fiscals, i de màrqueting-comercials. Emprendre amb consciència, en aquest sentit, equival a emprendre amb preparació suficient.

La Cambra de Barcelona ofereix itineraris d'ocupació juvenil en el marc del programa Joves per Emprendre, així com les opcions d’autoocupació del Programa de Garantia Juvenil

Per als no tan joves, es despleguen diversos serveis de suport a l’emprenedoria per planificar i executar nous projectes empresarials.