Cinc motius de fracàs de projectes de transformació digital

Darrerament es parla molt de digitalització. Són moltes les empreses que estan aprofitant alguna solució de cloud, anàlisi, intel·ligència artificial o aprenentatge automàtic per simplificar operacions o per oferir millor servei als seus clients.

Però al voltant de la transformació digital també existeix una veritat no tan amable, perquè en alguns casos es produeixen errades en la generació, emmagatzemament i processament de dades. En altres casos es pot parlar de fracàs en l’assoliment dels objectius estratègics i de negoci fixats.

Els motius que expliquen per què la transformació digital pot no conduir als resultats esperats són diversos. A continuació en destaquem alguns: 

1- Resistència al canvi, indecisió i por d’afrontar riscos per part de la direcció.
2- Falta de consens entre departaments a l’hora d’establir una estratègia clara de transformació.
3- Excessiva lentitud en l’aplicació d’inversions digitals.
4- Dèficit de talent capaç d’afrontar i gestionar adequadament el canvi digital.
5- Problemes d’integració de les noves tecnologies en la rutina professional dels treballadors. 

La Cambra de Barcelona realitza diagnòstics sense cost del nivell d'aprofitament de les tecnologies al vostre negoci, i us ofereix recomanacions relacionades amb productivitat, comerç electrònic i màrqueting digital, amb la idea que disposeu d’una bona anàlisi abans de prendre decisions d’inversió. Informeu-vos sobre el Programa TIC Cámaras, cofinançat per la Camara de España i pels Fons FEDER.