Invertir en la gestió de talent internacional

Un dels principals reptes als quals s’enfronten els departaments de Recursos Humans és mesurar l’impacte de la formació en matèria de direcció d’equips internacionals en els resultats del negoci. La internacionalització de les empreses és una realitat i convé comptar amb persones capacitades i amb els coneixements necessaris per afrontar i gestionar aquest canvi.

Segons l’opinió de diversos professionals amb experiència en aquesta àrea, la gestió del talent internacional resulta clau en la gestió estratègica de les empreses. La forma de gestionar i mobilitzar el talent internacional en grans companyies ha canviat significativament en els darrers anys, fet que implica revisar i modificar les pràctiques tradicionals de reclutament, formació, desenvolupament i fidelització d’aquest talent.

Avui dia molts treballadors se senten part d’una organització global i es desplacen per projectes que consideren interessants per a la seva carrera professional. És responsabilitat de les empreses saber gestionar i aprofitar aquesta mobilitat internacional per identificar els millors candidats i participar en la seva evolució, retenint el talent i recuperant la inversió realitzada.

El Programa de Desenvolupament exterior de la Pime de la Cambra de Barcelona és un curs adreçat a empresaris, propietaris, gerents, directors generals, export managers i directors comercials responsables de mercats internacionals amb interès per impulsar les seves empreses en l'escenari internacional.