Intel•ligència competitiva a l’abast de les empreses

S’entén per ‘intel•ligència competitiva’ el processament d’informació sobre la indústria i els competidors i la seva posterior conversió en intel•ligència amb un alt valor estratègic.

Parlem d’una eina d’anticipació i coneixement del context econòmic, polític, social i tecnològic amb la qual, en funció de les necessitats del client, s’identifiquen fets valuosos per la competitivitat de l’organització i es determinen accions a seguir  a partir de la detecció de moviments estratègics de l’entorn.

A diferència del Big Data, consistent en la gestió i anàlisi quantitativa de grans volums de dades, la intel•ligència competitiva es basa sobretot en l’anàlisi qualitativa de la informació per accedir a escenaris de futur que permetin prendre decisions tàctiques en el present.

Tot i ser encara força desconeguda a casa nostra, la intel•ligència competitiva ha demostrat ser una eina útil i amb moltes possibilitats, aplicable a empreses de qualsevol tamany i sector en les quals la presa de decisions resulta quelcom crucial. 

Informeu-vos sobre el nou servei d’intel•ligència competitiva que la Cambra de Comerç posa al vostre abast.