Innovar gràcies als projectes europeus

La cooperació amb entitats d’altres països per realitzar projectes conjunts de recerca, desenvolupament i innovació pot ser una molt bona estratègia perquè les empreses i entitats assoleixin objectius que per sí sols no es podrien plantejar.

Sigui quin sigui l’àmbit de coneixement intercanviat, la participació a projectes europeus sol oferir diversos beneficis destacables:

- Accés a informació rellevant sobre la temàtica del projecte, així com sobre les  oportunitats i experiències de millora detectades en altres zones geogràfiques.

- Desenvolupament d’idees noves, estudis, material didàctic, prototipus,  publicacions, etcètera.

- Recuperació d’una part de la inversió efectuada i, per tant, condicions econòmiques molt favorables per a nous desenvolupaments.

- Celebració d’esdeveniments amb experts i stakeholders sobre la matèria en els quals realitzar networking i assolir nous contactes.

- Obertura de nous mercats i futures oportunitats comercials.

- Adquisició de prestigi i millora de la imatge per part de les entitats participants.

A grans trets, existeixen dues vies principals de cooperació internacional en projectes europeus:

1- Participar en projectes concrets en el marc de convocatòries públiques, estructurant consorcis amb clients, proveïdors, administracions públiques, universitats i centres d’investigació d’altres països.

2- Integrar-se a fòrums internacionals, com ara xarxes, comitès, grups de treball, plataformes, etc., que siguin sol·licitants directes d’ajuts en convocatòries específiques.

La participació en projectes europeus de Cambra Barcelona comprèn nombrosos temes i sectors, i posa en valor l’àmplia xarxa de contactes i camps d'acció de la Corporació, vinculada a altres cambres, institucions, universitats, administracions públiques, associacions, escoles de negocis i empreses d'àmbit local, estatal i internacional.