Noves professions que revolucionen el mercat laboral

El mercat laboral s’està renovant. La transformació digital de les empreses, la importància creixent de les habilitats professionals per sobre els coneixements tècnics i les necessitats d’una societat cada cop més globalitzada són alguns dels factors principals d’aquesta renovació.

L’Informe Adecco sobre el futuro del Trabajo en España 2016 apunta que els sectors amb major projecció on es crearan més ocupacions durant els propers anys són els següents:

- Tecnologia, amb un gran impacte en les empreses.
- Salut i benestar, en auge a causa de l’envelliment progressiu de la població.
- Turisme i oci, en creixement gràcies al reclam de noves formes d’entreteniment accessibles a tota la societat.
- Energia, on les alternatives renovables representen un gran nínxol de feina.

Totes aquestes professions exigiran perfils altament qualificats i també l’habilitat d’adaptar-se a nous entorns laborals.

La Cambra de Barcelona té una oferta interessant de capacitació de joves, emprenedors, treballadors en actiu i directius d’algunes de les àrees d’activitat apuntades.