Fer negocis amb la República Dominicana

La República Dominicana és un mercat amb interessants oportunitats comercials. L’economia dominicana suposa pràcticament la meitat del producte brut de la conca del Carib. El país presenta una estabilitat político-social des de fa diverses dècades i el seu PIB experimenta un creixement anual al voltant del 6%. A més, com a mercat de destí pels països europeus, la República Dominicana absorbeix el 26% de l'exportació de la Unió Europea destinada al Carib.

Segons l’Informe Econòmic i Comercial elaborat per l’Oficina Econòmica i Comercial d’Espanya a Santo Domingo, el mercat d’importació dominicà està creixent lentament durant els darrers anys, dominant en les compres els béns de consum, alimentaris i agrícoles bàsics, seguits d’equipament i matèries primeres. Convé tenir en compte que els aranzels als productes europeus són baixos o bé inexistents gràcies a l’Acord d’Associació Econòmica (EPA) signat amb la UE.

A l’hora de fer negocis amb la República Dominica cal tenir present el repartiment geogràfic dels destinataris finals. Pel que fa als béns, l’activitat comercial se centra sobretot al voltant de Santo Domingo, que absorbeix la meitat del total. Quant als serveis i projectes, la concentració a la capital -seu d’organismes oficials i de la majoria de grups econòmics- és gairebé completa. En béns de capital, equipament i projectes per al sector públic és freqüent que el venedor hagi de buscar finançament.

La Cambra de Barcelona organitza sistemàticament missions comercials al mercat caribeny i ajuda empresaris a prospectar-ne les oportunitats.