Prevenir els riscos derivats de la internacionalització

Com altres decisions empresarials, la d’internacionalitzar-se comporta una sèrie de riscos inherents que han de ser tinguts en compte i avaluats detingudament per la direcció de l’empresa abans de fer aquest pas.

Alguns dels obstacles als quals cal fer front en el procés d’internacionalització són:

- Obstacles financers, com la fluctuació monetària o la dificultat d’accés als crèdits d’exportació.
- Obstacles comercials, com la falta de contactes o bé el desconeixement de les oportunitats i les pràctiques comercials.
- Obstacles logístics, com els costos de coordinació i problemes culturals.
- Obstacles legals, com les barreres aranzelàries i no aranzelàries.
- Obstacles d’inversió, com la necessitat d’associar-se amb empreses locals.

Una anàlisi exhaustiva del país de destí per identificar, qualificar i quantificar les amenaces i causes potencials de problemes resultarà clau per a l’èxit de la internacionalització de l’empresa.

Export to...” és un servei d'assessorament ofert per la Cambra de Barcelona que contribueix a minimitzar aquests riscos. Concebut per a empreses que ja tenen identificat el mercat-objectiu de determinat producte a exportar, les Pimes beneficiàries obtenen un informe a mida que proporciona informació comercial i legal rellevant, i recomanacions per internacionalitzar-se amb millors garanties.