Simbiosi industrial per a l’aprofitament de residus

El concepte ‘simbiosi industrial’ fa referència a l’aprofitament per part d’una empresa dels residus, fluids o emissions generats per una altra, incorporant-los al seu procés productiu.

Aquesta operació, llargament arrelada en països com el Regne Unit i amb cada cop més rellevància a nivell europeu, pot permetre reduir significativament els costos de producció, eliminar la generació de residus i avançar cap a l’objectiu de créixer sense consumir.  

Tot i que en alguns casos cal transformar el residu obtingut per tal de convertir-lo en un subproducte aprofitable, en d’altres no hi ha necessitat d’efectuar modificacions addicionals, i l’aprofitament és directe. Tant si es tracta de líquids -com l’aigua calenta-, gasos -com el vapor d’aigua- o qualsevol tipus de residu sòlid, en totes les concentracions industrials existeix un elevat marge per explorar quin tant per cent d’allò que una empresa rebutja pot ser aprofitat en condicions avantatjoses per una altra. 

La rendibilitat d’aquestes operacions és major quan es tracta d’empreses contigües. Per a més informació consulteu la Guia d’iniciatives locals cap a la transició energètica als polígons industrials, que presenta els conceptes bàsics relatius a la transició energètica, avalua la situació energètica actual de la indústria i dels polígons, i reflexiona sobre noves oportunitats.