El poder de la subcontractació industrial

La gestió del negoci empresarial s’ha sofisticat i, cada vegada més, les empreses centren la seva activitat productiva en allò que els proporciona major valor afegit, especialitzant-se en segments de producte, processos, materials i fins i tot solucions tècniques per tal de produir béns més complexos.

És en aquest context en què s’emmarca la subcontractació industrial, un acord entre empreses que respon a l’objectiu d’abordar conjuntament una determinada producció, en funció de les necessitats tècniques i productives d’un bé final. La relació entre l’empresa contractista i el subministrador es basa en la confiança mútua, sent aquest últim una part essencial del producte final fabricat per la primera.

Aquesta modalitat productiva s’ha estès del sector automobilístic cap a altres activitats industrials, com per exemple els aparells domèstics, els productes audiovisuals, la maquinària, els equipaments de transport, els equipaments mèdics, etcètera.

Les empreses de subcontractació industrial són generalment Pimes amb un alt grau d’especialització i constitueixen una part significativa del teixit industrial, esdevenint un motor de l’economia autonòmica i també estatal.

Pertànyer a la nostra borsa de subcontractació industrial permet a les empreses presentar-se a responsables de compres en fires nacionals i internacionals per tancar acords de compravenda positius.