Universitats i empreses: el repte de la transformació

Els vincles existents entre l’àmbit l’empresarial i l’universitari i són importants pels molts beneficis que una relació profunda i fluida pot arribar a generar a tots dos.

La transferència de coneixement a les empreses ha esdevingut una necessitat per a aquelles que volen ser més competitives i contribuir a crear valor econòmic. En aquest procés les universitats hi juguen un paper clau. 

Tal i com s’explica en la Memòria Econòmica de Catalunya 2017, dirigida i coordinada per la Cambra de Comerç de Barcelona, el repte és doble: per una banda, cal aconseguir que les universitats d’aquest país capitalitzin i canalitzin el seu coneixement cap a empreses de fora. Per l’altra, és necessari assegurar-se que les nostres empreses tinguin la capacitat de recórrer al coneixement disponible a les universitats -i altres estructures de recerca- d’arreu del món.

Segons exposa l’economista Andreu Mas-Colell en el monogràfic especial “la relació universitat-empresa” d’aquest informe, la recerca és un requisit indispensable per incrementar la competitivitat de les empreses, ja que contribueix a innovar el seu producte i a reduir costos. Resulta fonamental, per tant, que aquestes siguin capaces de localitzar l’expertesa que necessiten a nivell global. Els centres tecnològics poden afavorir la intermediació entre universitats i empreses. Paral·lelament, la presència de doctors entre el personal d’empresa orientat a la recerca contribueix a reforçar de forma significativa el diàleg amb el món universitari.

El Gabinet d’Estudis Econòmics i d’Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona publica anualment diversos estudis, aportant elements de reflexió i d’anàlisi en l’àmbit de l’economia i el desenvolupament territorial.