Una visió per revisar l'estratègia i adaptar-la a les exigències dels mercats
Eines per establir una estratègia global internacional
Tramitem el teu expedient de justificació simplificada d’origen
Documentem la mobilitat temporal exterior dels teus productes
PROSPECCIÓ COMERCIAL A MIDA

Som allà; som amb tu, ajudant-te a reconèixer socis i clients, i a tancar vendes.  

Posem al teu servei un consultor nadiu homologat, a destí