Actes corporatius
null
Acte de reconeixement a empreses de llarg recorregut
Moment de trobada i reconeixement d’empreses a les nostres delegacions
Premi a la millor informació sobre societats mercantils als accionistes i al mercat
Together, going further

Presentacions als punts de servei del territori

Fòrum de reflexió, estudi i propostes sobre dones