Els projectes que s’analitzaran s’estableixen en dos àmbits d’actuació:

1. Àmbit sanitari / assistencial

2. Àmbit empresarial

En el primer cas s’establiran ajuts amb aportacions econòmiques a fons perdut, mentre que en el segon no es contempla aportació econòmica directa al sol·licitant, sinó el finançament de les actuacions necessàries per a l’assessorament i acompanyament en la resolució dels problemes plantejats.

Projectes candidats presentats fins al moment

 
 Entitat  Projecte                            
 Sanitaris per la República  LABAT                                        
 Fundació Sant Joan de Déu  Dispositiu de CPAP (Ventilació mecànica no invasiva)
 Proton New Energy Future, SL       Mòdul de distribució intel·ligent (MDI)
 Universitat de Barcelona   Adquisició de termociclador per fer PCRs pel programa Orfeu
 Universitat de Barcelona   Adquisició de robot per a extracció de RNA pel programa Orfeu  
 Fundació Joan Costa Roma  Estudi clínic per l'aplicabilitat dels mètodes d'identificació d'anticossos
 Universitat de Barcelona   Adquisició de termociclador per fer PCRs pel projecte COVID-19 - UB
 Universitat de Barcelona   Adquisició de robot per a extracció de RNA pel projecte COVID-19 - UB