Mesures de suport als autònoms

Mesures extraordinàries de suport als treballadors autònoms
 
Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la Covid-19

Els nous ajuts estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la Covid-19 i s’han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

 • L’ajut s’ha de destinar a pagament de deutes i no serà en cap cas més gran que el deute acreditat
   
 • Si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3.000€, la resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000€
   
 • Els sectors d’activitat que poden rebre aquests ajuts inclouen unes 190.000 empreses
   

Terminis

La inscripció prèvia es pot fer en qualsevol moment entre el 21 i el 30 de juny de 2021.

L’ordre d’inscripció no es tindrà en compte per a la concessió dels ajuts.


Requisits

Poden fer la inscripció prèvia persones empresàries o professionals i empreses, grups i entitats:

 • Amb activitat econòmica a Catalunya, en determinats sectors, durant el 2019 i el 2020, i que la continuïn exercint en l’actualitat
   
 • Que tinguin deutes acreditats i
   
  • que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, o bé
    
 • Per a la resta de professionals, empreses, grups i entitats:
   
  • que acreditin un descens de l’activitat del 30% en el 2020 respecte el 2019 i
  • que tinguin deutes per més de 4.000€ 


Compatibilitat

Són compatibles amb altres ajuts i subvencions, excepte si ja han rebut més d’1,8 milions d’€ en altres ajuts directes o ja han rebut fins a 10 milions d’€ per costos fixes (270.000€ en el cas dels sectors de la pesca i l’agricultura i 225.000€ en el cas del sector agrícola.
 

Identificació

Per accedir a la inscripció prèvia es necessita un certificat digital. Si no en teniu, el podeu demanar aquí.
 

Més informació