Aprèn a portar els comptes de l'empresa

Comptabilitat general informatitzada. Iniciació

Quan?

Data inici:  Data fi:  Hora inici:  Dia de la setmana: 
Veure calendari complert
A on?

DELEGACIO CAMBRA AL VALLES ORIENTAL

CI DEL MIG 22 CAN MUNTANYOLA (POLÍGON INDUSTRIAL PALOU NORD) 08401 GRANOLLERS

Quant dura?
30Hores
Destinataris
Persones que vulguin coneixer com portar la comptabilitat de manera informatitzada
Preu
  • 495 €
  • IVA Exempt
Promoció Club Cambra
-10%
Soci Bàsic
-10%
Soci Business
Objectius
Iniciar-se a la comptabilitat sense por, d'una manera fàcil, entenedora i de la manera més pràctica possible. L'alumne sense cap coneixement previ o amb uns coneixements bàsics al final del curs ha de ser capaç d'iniciar i tancar una comptabilitat, tant de manera manual com amb ordinador. Es dóna prioritat a entendre i dominar tot el cicle comptable: diari, balanç de comprovació, pèrdues i guanys, balanç de situació.
Programa
1. Introducció a la comptabilitat
1.1 Objectius de la comptabilitat
1.2 Patrimoni. Representació comptable del patrimoni. Balanç de Situació
1.3 Exercicis
1.4 Pràctiques a ordinador.- Ens començarem a familiaritzar amb el programa informàtic. Practicarem obertures de diferents empreses i de diferents anys. Començarem a crear el nostre pla general comptable personalitzat.

2. Equivalències comptables
2.1 Fet comptable permutatiu. Equivalències
2.2 Fet comptable modificatiu. Equivalències
2.3 Teoria de les "Posicions Comptables"
2.4 Exercicis
2.5 Pràctiques a ordinador.- Continuarem creant, anul·lant, modificant els diferents comptes del pla general comptable. Ens iniciarem amb l'entrada d'assentaments.

3. Registre d'operacions
3.1 Compte. Teories del "Càrrec" i del "Abonament".
3.2 Llibre diari. L'assentament. Principis de partida doble.
3.3 El major
3.4 El balanç de comprovació
3.5 Exercicis
3.6 Pràctiques a ordinador.- És portaran a terme múltiples pràctiques de lo explicat prèviament a classe: diaris amb els seus assentaments, visualitzar i entendre el major, comprovar el balanç de sumes i saldos.

4. Compte de Pèrdues i Guanys
4.1 Despeses i ingressos
4.2 Desdoblament existències
4.3 Regularització dels comptes de gestió.
4.4 Exercicis
4.5 Pràctiques a ordinador.- Continuarem treballant amb diaris sencers creant, anul·lant i modificant assentaments. Comprovarem com és fa i que representa el compte de Pª i Gª.

5. El cicle comptable
5.1 Operacions de tancament
5.2 Resum del cicle comptable
5.3 Exercicis
5.4 Pràctiques a ordinador.- Tancarem la comptabilitat via ordinador. Desfarem els tancaments. Obrirem el nou any. Farem exercicis sencers de principi a fi.

6. Models segons el PGC PYMES 2007
6.1 Model del Balanç de Situació
6.2 Model de la Compte de Pèrdues i Guanys
6.3 Model de l'Estat de canvis en el patrimoni net
6.4 Pla de comptes
Metodologia
Es combinen diferents tipus de mètodes pedagògics (casos pràctics, treballs en petits grups i gran grup, exercicis, etc.) per fomentar la interacció i participació dels alumnes, que alhora permetran consolidar l'assimilació dels conceptes que es treballen.
El programa utilitzat durant el curs serà el contasol
Altres convocatòries obertes