Compleix els compromisos adquirits amb els clients

GESTIÓ EFICIENT DE LA PRODUCCIÓ PER COMPLIR AMB ELS CLIENTS

Quan?

Data inici:  Data fi:  Hora inici:  Dia de la setmana: 
Veure calendari complert
A on?

DELEGACIO CAMBRA A L'ANOIA

C DEL BORN 5 08700 IGUALADA

Quant dura?
16Hores
Destinataris
Directors d'operacions, caps de fàbrica, caps de planificació, directors generals, administradors i consellers delegats.
Preu
  • 340 €
  • IVA Exempt
Promoció Club Cambra
-10%
Soci Bàsic
-10%
Soci Business
Objectius
Durant el curs es repassarem aquests punts com a repàs del que ha de ser una gestió eficient de la producció:
Definició i càlcul de les previsions
Planificació operacions en base a les previsions
Definició dels recursos necessaris
Definició d'objectius
Gestió de la qualitat
Programa
La gestió eficient de la producció al servei de la satisfacció del client

Fase inicial
Definició i càlcul de les previsions
Planificació operacions en base a les previsions
Definició dels recursos necessaris
Definició d'objectius
Gestió de la qualitat

Planning
Pla de fabricació general
Gestió del manteniment i la seva afectació al procés de producció
Seguretat, riscos laborals, etc.
Enfoquem d'una manera tècnica o de gestió productiva ?
Prioritats
Planificació amb eines informàtiques (MRP), per activitat, activació dels recursos necessaris
Gestió aprovisionaments / equips, estocs de seguretat, etc.
Re planificació, reacció amb demanda variable
Planificació activitat logística

Execució, seguiment i control
Definició procediment entrada treballs,
Relació home/maquina
Flux dels treballs
Llançament ordres d'aprovisionament/producció/magatzem
Seguiment producció ,ratis ,controls estadístics ,control terminis lliurament proveïdor-client
Diferencia entre producció (que hem fet) i productivitat (amb quins recursos i les seves millores)
Inventaris mat. Prima, en procés i prod. Acabat
Logística
Dinàmica de reunions de Producció
Control Visual a Producció
Indicadors clau Motivació equip / Participació Millora Continua
Estructura reunions de planificació producció (setmanal amb equip):
Reunions estratègiques producció , seguiment amb direcció, indicadors , mensual
Reunió diària (briefing) temes immediats
Parametrització producció
Procés i planificació capacitat
Costos
Definició model de costos, col·laboració amb dir. Financera
Model de costos segons política empresa, influencia sobre el rati per calcular preu de venda
Directes/indirectes
Fixes/variables
Amortitzacions (per ex maquinaria ja amortitzada)
Cost logístic
Cost activitats personal indirecte

Gestió de personal
Estratègia de recursos humans per aconseguir un avantatge competitiu.

Compliment de terminis de lliurament.
Objectius prioritaris.
Eines-estratègies.
Flexibilitat - simultaneïtat - in/out
Definir i comunicar una data de lliurament
Compromisos assolibles
Pas a pas. Control evolució.
Prioritzacions
Tasques pendents
Cadena de subministrament
Carrega de treball real
Utilització d'ajuda organitzativa
Un únic propietari del procés
Informació en cada fase
Una empresa: un compromís DE TOTS amb el client.
Metodologia
El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica, alternant l'exposició conceptual del professor amb la resolució de casos pràctics, simulacions i dinàmica de grup per tal d'assegurar l'assoliment dels coneixements
Altres convocatòries obertes