Empreses privades o conjunt d’empreses que siguin persones físiques (autònoms), o persones jurídiques que vulguin desenvolupar projectes industrials de mobilitat a Catalunya.

Associacions, fundacions, cooperatives o altres models col·lectius. Aquestes entitats podran presentar una iniciativa empresarial en nom propi o en representació d’un conjunt d’empreses.