La data límit de recepció de projectes és el 25 de juliol de 2020.