- Viabilitat i maduresa del projecte.

- Vocació internacional.

- Nombre de socis que presenten la proposta.

- Sinèrgies amb la indústria actual de mobilitat.

- Capacitat d’innovació.

- Sostenibilitat i alineament amb els ODS.

- Nombre de treballadors que ocuparia el projecte (directes, indirectes).