- Recolzament de les institucions impulsores en el procés de desenvolupament de la iniciativa.

- Acompanyament en tot el procés empresarial.

- Implicació en las aliances industrials necessàries.

- Implicació en la recerca de fons públics i possible presentació de propostes a les administracions públiques autonòmiques, estatals i europees.

- Implicació en la recerca de finançament per innovació o d'altres característiques.

- Suport en la recerca de finançament privat i d'inversors.

- Presentació dels projectes dins un pla de potenciació de la indústria de la mobilitat amb les administracions.